Instrukcja – moduł banner + produkty dnia

Krok 1 Dodanie kodu js i css do aktywnego stylu graficznego

Z górnego menu w panelu administracyjnym proszę wybrać zakładkę Konfiguracja -> Wygląd -> Aktywny styl graficzny

Zawartość pliku 2_wlasny-kod-js.txt proszę wkleić do zakładki Własny kod js, a zawartość pliku 1_wlasny-kod-css.txt do Własny kod css

Krok 2 Dodanie modułu „banner sale” 

Po przejściu do zakładki „moduły” i wybraniu z górnego menu „strona główna”, wybieramy przycisk „dodaj moduł”

W ustawieniach nowego modułu podajemy tytuł, czyli jego nazwę np. „banner sale

W polu „treść html” wybieramy z menu: Widok -> Kod źródłowy i wklejamy zawartość pliku 3_modul.txt

Zapisujemy zmiany i dodajemy nowy moduł do strony głównej ( przy pomocy przycisku w lewym górnym rogu – „dostępne moduły”)

Krok 3 Dodanie modułu „produkt dnia” 

Po przejściu do zakładki „moduły” i wybraniu z górnego menu „strona główna”, wybieramy przycisk „dostępne moduły” i przeciągamy do sekcji z modułami: moduł „Produkt dnia” (pod dodany przez nas wcześniej moduł „Banner sale”)

Zapisujemy zmiany dla układu modułów przy pomocy przycisku „zapisz”.

W ustawieniach nowego modułu wybieramy format: lista przewijana; możemy również zmienić jego wyświetlaną nazwę w polu tytuł np. na „Polecane”,

Zapisujemy zmiany przy pomocy przycisku „zapisz i wróć do listy”

Krok 4 Podmiana grafiki, edycja treści moduł „Banner sale”

Po dodaniu przykładowych grafik na serwer (przy pomocy managera zdjęć,  Wstaw-> Wstaw obrazek -> Prześlij zdjęcia)

Zaznaczamy wybrane zdjęcie/logo i z menu wybieramy w Wstaw ->Wstaw obrazek i zmieniamy źródło zdjęcia

Po aktualizacji zdjęcia możemy dodać nowy adres www dla przycisku, po zaznaczeniu tekstu przy pomocy polecenia „Wstaw/edytuj link” (z menu edytora html wybieramy ikonę „łańcucha”- Wstaw edytuj/link)

(instrukcja video dostępna z prawej strony)

 

Wideo instrukcja – dodanie modułu

 

Wideo instrukcja – podmiana grafik i adresu www dla przycisku