Instrukcja – popup  w koszyku

Krok 1 Dodanie kodu js i css do aktywnego szablonu sklepu

Proszę przejść do ustawień szablonu – „Wygląd sklepu i treści” -> „Wygląd sklepu” -> „Obecny szablon graficzny” lub „Twoje szablony graficzne” (zalecamy wprowadzanie dodatku w kopii aktywnego szablonu – zmiany można sprawdzić w podglądzie – polecenie „Więcej -> Zobacz sklep”).

Kopię szablonu można utworzyć po przejściu do ustawień szablonu przy pomocy polecenia „Więcej” (w prawym górnym rogu) -> „Utwórz kopię”.

Zawartość pliku 1_wlasny-kod-css.txt proszę wkleić do zakładki Własny styl css, a zawartość pliku 2_wlasny-kod-js.txt do Własny kod js

Krok 2 Dodanie modułu „popup w koszyku” 

Po przejściu do zakładki „moduły” i wybraniu z górnego menu „strona główna”, wybieramy przycisk „dodaj moduł”

W ustawieniach nowego modułu podajemy tytuł, czyli jego nazwę np. „Popup w koszyki”,

W polu „treść html” wybieramy z menu: Widok -> Kod źródłowy i wklejamy zawartość pliku 3_kod-html-modul.txt

Zapisujemy zmiany i dodajemy nowy moduł do widoku „Koszyk”( przy pomocy przycisku w lewym górnym rogu – „dostępne moduły” – przeciągamy moduł „Popup w koszyku” do widoku koszyka – do ostatniej sekcji i zapisujemy zmiany w widoku „Koszyk”)

Krok 3 Dodanie grafiki tła popupa / edycja treści

Po dodaniu modułu do widoku „Koszyka”, proszę przejść do jego edycji (po najechaniu na ikonę „strzałki” obok nazwy modułu, wybieramy opcję „Edycja)”

Przy pomocy managera zdjęć dodajemy grafikę na serwer (plik o nazwie: bg-popup-koszyk) – w opisie modułu, z menu wybieramy:  Wstaw-> Wstaw obrazek -> Prześlij zdjęcia)

Wymiary grafiki: 660x 360px

Przykładowy plik można podmienić na dwa sposoby:

1. Przy pomocy managera plików (po przejściu do managera plików należy wcześniej zaznaczyć już dodany plik i wybrać polecenie „Manager” -> Remove lub użyć przycisku DELETE (na klawiaturze). Po usunięciu pliku proszę dodać nowy plik o takiej samej nazwie, ale z inną zawartością

2. Przez podmianę nazwy pliku tła w kodzie css (proszę przejść do zakładki „własny styl css”, na końcu dodanego kodu odszukać:

#popup-sc1-exitkoszyk {

background: url(/public/assets/bg-popup-koszyk.jpg) no-repeat #fff;
/*zmiana grafiki tła: proszę podmienić nazwę pliku bg-popup-sc4 */

}

/*end exit popup koszyk*/

i podmienić nazwę pliku (powyżej oznaczoną na czerwono).

Wideo instrukcja – dodanie modułu